Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem e-mailových zpráv nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením Evropské Unie GDPR (General Data Protection Regulation, česky Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Zuzana Dvořáková, IČ 02521911, se sídlem Hlincová Hora 271, 37371 Rudolfov, zapsaná jako podnikatel u Magistrátu města České Budějovice, provozovatel webových stránek: www.zuzanadvorak.cz a www.zuzanacoaching.com

Jako správce vašich osobních údajů určuji jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním pomáhají.
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: zuzana.dvorak@gmail.com.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožním vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefon) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy a poskytování služeb (zasílání pokynů ke kurzu, doplňujících informací atp.).

Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (jméno a adresa) nezbytně potřebuji,
abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání obchodních sdělení
Vaše osobní údaje (jméno a e-mail) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu kdy budu nabízet mé služby.
Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám obchodní sdělení jen na základě vašeho
souhlasu, a to po dobu, kdy budu nabízet mé služby. V obou případech můžete tento souhlas kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob, u nichž předpokládám, že by vás mohly zajímat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jejichž zabezpečení je v souladu s platnými zákony EU. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: MailerLite, Facebook, WhatsApp, WordPress, Google, účetní (Jitka Kocábková, IČ: 75442191). Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: zuzana.dvorak@gmail.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup
To znamená, že mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Máte právo na doplnění a změnu vašich osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování
To můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Máte právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve lhůtě 30 dní ve strojově čitelné podobě.

Máte právo na výmaz (být zapomenut)
Pokud si to budete přát, vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.

Máte právo na odhlášení ze zasílání obchodních sdělení
Zprávy a e-maily s informacemi, inspirací, články či nabídkou produktů a služeb vám zasílám jste-li můj zákazník na základě vašeho zájmu o mé služby. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018